Inari-Saariselällä sijaitsee kaksi Suomen suurinta kansallispuistoa: Lemmenjoen kansallispuisto ja Urho Kekkosen kansallispuisto.

Näiden lisäksi alueella on myös kuuluisat Kevon luonnonpuisto Utsjoella ja Sompion luonnonpuisto Vuotsossa.

Urho Kekkosen kansallispuisto

Urho Kekkosen kansallispuisto perustettiin vuonna 1983, ja se on maamme toiseksi suurin kansallispuisto. Pohjoisosa on tunturi- erämaata, jossa on lukuisia yli 500 metriä korkeita tuntureita. Lounaisosassa on metsiä ja aapasoita ja eteläosassa metsäerämaata. Retkeilijöillä on käytössään erämaatupia, laaja reittiverkosto sekä nuotio- ja levähdyspaikkoja. Kansallispuiston luontoa, maisemaa ja kulttuurihistoriaa esitellään asiakaspalvelupisteissä Saariselän Kiehisessä ja Savukosken Opastuskeskus Korvatunturissa.

Kansallispuiston merkityille reiteille ja luontopoluille pääsee Saariselän matkailukeskuksesta, Suomen Latu Kiilopäältä, Tankavaarasta, Sompiojärveltä sekä Kemihaaran ja Haukinivan (Nuorttijoki) pysäköintialueilta. Voit valita kuntoosi ja aikatauluusi sopivimman reitin 1 km:n matkasta useiden päivien vaellukseen. Puiston alueella on suomen tihein verkosto päivä-,  autio- ja varaustupia, joita voi hyödyntää yöpymiseen. Kansallispuiston tunnetuimmat kohteet ovat Luirojärvi, Sokosti ja Paratiisikuru.

Lemmenjoen kansallispuisto

Suomen suurin kansallispuisto Lemmenjoen kansallispuisto on perustettu vuonna 1956. Lemmenjoki on myös Euroopan laajimpia tiettömiä ja asumattomia metsäerämaita. Yli 70 km pitkä Lemmenjoki virtaa Lemmenjoen kansallispuiston halki. Puiston perusosassa Lemmenjokilaaksossa ja kulta-alueella retkeilyä helpottavat merkityt reitit, autio- ja vuokratuvat sekä tulentekopaikat. Jokiveneretki Lemmenjoen erämaisessa laaksossa voi jo sinällään olla kokemisen arvoinen elämys.

Sompion luonnonpuisto

Sompion luonnonpuisto on saanut nimensä vanhan Sompion lapinkylän mukaan. Poronhoito on alueen peruselinkeinoja ja sen harjoittaminen kuuluu olennaisena osana myös luonnonpuiston maisemakuvaan. Retkeilijälle Sompion luonnonpuisto tarjoaa ainutlaatuisia luontoelämyksiä.

Kevon luonnonpuisto

Kevon luonnonpuistossa voi kokea Lapin luonnon jylhimmillään. Retkeilijä pääsee tutustumaan Kevoon kahdella merkityllä ja melko vaativalla retkeilyreitillä. Luonnonpuiston ydinalueen muodostaa yli 40 km pitkä ja paikoin lähes 80 metriä syvä kanjonimainen rotkolaakso, jonka pohjalla virtaa Kevojoki. Muu osa puistoa on huomattavasti loivempaa, kurujen halkomaa tunturiylänköä.

 

Geologiset matkailukohteet

Inari-Saariselällä löytyy useita tutustumisen arvoisia geologisia matkailukohteita. Kohteissa pääsee ihmettelemään mm. mannerjäätikön sulamisvesien synnyttämiä kulutusmuotoja tai kalliopaljastumia.

Golden Geopark of Lapland