Vastuullisuus

Inari-Saariselkä matkailualueella puhdas luonto ja rikas paikalliskulttuuri ovat alueen vetovoimatekijöitä ja matkailuelinkeinon kulmakiviä. Tämä sitouttaa meidät matkailuyrittäjät toimimaan vastuullisen matkailun mukaisilla tavoilla matkailupalveluja tuottaessamme.

Inari-Saariselkä Matkailu Oy osallistuu Visit Finlandin kehittämään matkailuyrityksille ja – alueille tarkoitettuun Sustainable Travel Finland ohjelmaan, jolla saavutetaan Sustainable Travel Finland merkki. Jotta matkailualue voi saada merkin tulee yli puolen sen jäsenyrityksistä liittyä ohjelmaan ja saavuttaa merkin vaatimat kriteerit. 

Matkailualueeseemme kuuluva Utsjoen kunta on ollut mukana ohjelmassa pilottina.  Inari-Saariselkä Matkailu on mukana Inarin kunnan hallinnoimassa hankkeessa Inarijärven aarteet, jossa haetaan alueelle yhteneväisiä vastuullisen toiminnan malleja. Lapin liiton Välkky-hanke käynnistyy Saariselän alueella tämän kevään aikana ja siinä keskitytään  vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämisen toimenpiteisiin.

Monet matkailualan yritykset ottavat jo lähtökohtaisesti toiminnassaan huomioon taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvät asiat eri tavoin. Ohjelma edesauttaa näiden toimintatapojen kirjaamista, jalkauttamista ja niistä viestimistä sen lisäksi, että identifioidaan uusia tapoja toimintamallien tehostamiseksi ja arvojen sisäistämiseksi.

Toivomme, että myös sinä huomioit kestävän matkailun periaatteet lomaillessasi. 

Vastuullisen matkailun sitoumus

Sitoumus on suunnattu Suomeen suuntaaville ja Suomessa oleskeleville matkailijoille. Se ohjaa matkailijoita toimimaan kestävää matkailua edistävällä tavalla. 

Vinkkejä vastuulliseen lomailuun

Valitse matkallasi palveluja, joissa toteutuvat vastuullisen matkailun eri osa-alueet; ympäristön lisäksi toiminnassa huomioidaan myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sekä perinteiden ylläpitäminen.

Lomalle lähtiessäsi sammuta kodin sähkölaitteet, sulje tuuletusikkunat, laske huoneenlämpöä ja pienennä kylpyhuoneen lattialämmitystä. 

Harkitse oman auton käyttöä liikkuessasi palvelukeskusten alueella. Saariselän alueella liikennöi talvisin Ski Bussi, jolla pääsee kulkemaan Saariselän, Laanilan ja Kiilopään alueella 5€ päivälipulla.  

Kuluta sähköä, lämpöenergiaa ja vettä vain tarpeen mukaan: pidä valot päällä vain tarvittaessa, lämmitä saunaa vain sen ajan kun sitä käytetään, älä jätä ikkunoita auki pitkiksi ajoiksi. Lajittele jätteet niille kuuluviin astioihin. Kierrättämällä säästät sekä luonnonvaroja että energiaa. 

Pidä ulkoilureitit, ladut, tuvat ja tulipaikat puhtaina – vastuullinen kulkija kantaa reitiltä kotiin kaiken, mitä on mukanansa sinne vienytkin. Mitä vähemmän maastosta joudutaan kuljettamaan jätettä konevoimalla, sitä vähemmän syntyy meluhaittoja ja päästöjä.

Ympäristövastuullisen vaeltajan opas (Essi Anttila, 2019) pureutuu retkeilyn vastuullisuuteen ja antaa vinkkejä luontoystävälliseen retkeilyharrastukseen.

Matkailun palveluja vastuullisuutta ja aitoutta painottaen

Inari-Saariselkä Matkailualueella moni majoituskohde toimii ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, vaikka tätä ei välttämättä viestinnässä niin alleviivatakaan.

Sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvät mm. turvallisuus ja paikallisen kulttuurin vaaliminen ja kunnioittaminen. Matkailijaturvallisuuteen kiinnitetään huomioita muun muassa  jaettavan turvallisuusohjeistuksen avulla ja reittien selkeillä merkeillä niiden käyttötarkoituksen perusteella.

Saamelaiskulttuuria esittelevää tai siihen perustuvaa ohjelmapalvelua matkailualueellamme tarjoavat vain saamelaistaustaiset yrittäjät ja perheet, jolloin voidaan taata kokemuksen aitous ja saadun informaation totuudenmukaisuus. Inarin kirkonkylällä saamelaiskulttuuriin voi tutustua  saamelaismuseo ja luontokeskus Siidassa sekä saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa

Matkailualueemme rikkaus on puhtaista raaka-aineista valmistettu lähiruoka, jota on tarjolla useissa alueen ravintoloissa. Erityisesti paikallisia ruokaperinteitä vaalitaan ja tuodaan esille mm. Ravintola Aanarissa Inarissa ja Ravintola Deatnussa Utsjoella. Hävikki ja jätteiden kierrätys on pyritty järjestämään ravintoloissa kestävältä pohjalta.

Ohjelmapalveluyrityksissä huomioidaan vastuullisen matkailun periaatteet. Kansallispuistojen alueella kaikki motorinen liikkuminen on lähtökohtaisesti kielletty. Matkailualueella on runsasti tarjontaa omaan tai nelijalkaisten ystävien lihasvoimaan perustuvista aktiviteeteista.  Esimerkkeinä vastuullisesta toiminnasta ovat muun muassa Lapland Safareiden käyttämät markkinoiden vähäpäästöisimmät 4-tahtikelkat sekä Visit Inarin Inarijärvellä liikennöimä sähköhybridi-katamaraani. 

Ivalon lentoasema on ollut muiden Finavian lentoasemien tavoin hiilineutraali vuodesta 2018 alkaen. Ivalon lentoasema on myös panostanut kentän läheisyydessä virtaavan Ivalojoen suojeluun.

Paikallisten yhteisöjen tukeminen on myös osa vastuullisuusohjelmaa. Inari-Saariselkä Matkailu tukee Saariselän VPK:n toimintaa sekä käyttää paikallisen jääkiekkoseuran maksullista talkootyövoimaa sopivissa yhteyksissä. Inarin kunnan nuoret voivat kulkea maksutta Ski Bussilla. Käytämme paikallisia palveluja ja matkailuelinkeino alueella pyrkii luomaan ympärivuotisia työpaikkoja alueella asuville ihmisille ja kannustamaan pysyvää muuttoliikettä alueelle. Toimimme yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.

Kierrätyspisteet ja jätehuolto

Inarin kunnan alueella jätehuollosta vastaa Lapeco. Verkkosivuiltaan löytyy tietoa ekopisteiden , ekoasemien  ja kierrätysastioiden sijainnista, aukioloajoista ja tyhjentämisaikatauluista.

Utsjoen kunnan alueella jätehuollosta vastaa Urbaser Oy.