Visit Inari Oy – askeleet kohti kestävää kehitystä, kattava sertifiointi.

Visit Inari – Safaris & Accommodation on inarilainen perheyritys, jonka toiminta yltää jo yli kolmen kymmenen vuoden taakse. Yritys tuottaa matkailupalveluita ympärivuoden sekä kotimaisille, että ulkomaisille vieraille.

Nykyisellään yritys työllistää ympärivuotisesti yli 30 henkilöä ja on näin paikallisesti merkittävä työllistäjä ja toimija.

Arvot ja kestävä kehitys

Yrityksen toimintaa ohjaa vuonna 2017 toteutetun brändityön mukaisesti kolme arvolupausta:

  • Pidämme lupauksemme
  • Palvelemme yksilöllisesti ja joustavasti
  • Kunnioitamme paikallisuutta, luontoa ja kulttuuria

Näiden arvolupausten mukaisesti toimintaa on määrätietoisesti lähdetty suuntaamaan kohti kestävämpää tulevaisuutta, niin ekologisesti, kulttuurillisesti kuin sosiaalisesti. Haluamme toiminnallamme näyttää esimerkkiä siitä, kuinka ekologisesti ja kulttuurillisesti herkällä, arktisella alueella voidaan toimia kestävästi niin, että toiminta hyödyttää myös vahvasti paikallista yhteisöä.

Toimintojen kattava sertifiointi

Visit Inari Oy haluaa olla mukana kehittämässä alueen matkailuelinkeinoa kohti kestävää tulevaisuutta. Vaikka kestävätoiminta on ollut osa yrityksen toimintaa jo vuosien ajan, nyt on tullut aika myös hakea sertifiointi yrityksen eri toimille. Pandemiasta johtuvan poikkeusajan yritys on hyödyntänyt mm. kestävän kehityksen sertifiointiin vaadittaviin standardeihin. Asetetut tavoitteet on saavutettu ja yritykselle on myönnetty 1.10.2021 Green Key  ja Green activities sertifikaatit. Erityistä saavutetussa sertifioinnissa on, että laajan palvelukirjon omaava yritys on saavuttanut sertifikaatin kaikilla palvelualoillaan. Green activities sertifikaatti sisältää myös vetokoiria koskevan kriteeristön ja Visit Inarin huskytila onkin ensimmäinen lapissa Greenkey sertifioitu huskytila

Teksti: Visit Inari lehdistötiedote

Lue lisää uutisia alueelta

Tutustu alueeseen ja lähde elämysten matkalle

Ajankohtaista