Inari-Saariselkä matkailualue pyrkii saavuttamaan Sustainable Travel Finland -sertifikaatin, joka todentaa matkailualueen olevan vastuullinen. Tähän vaaditaan, että yli 51% jäsenyrityksistä on lähtenyt mukaan vastuullisuusohjelmaan. Sustainable Travel Finland -ohjelmaan osallistuminen on osa vastuullista toimintaa matkailualueella ja osalle jäsenyrityksistä on myönnetty sertifikaatti todentamaan vastuullista toimintaa. Sertifikaattien parissa työskentely kehittää olemassaolevia toimintamalleja ja luo uusia toimintatapoja, joista hyötyvät yritykset myös jatkossa.

Jäsenyrityksemme ovat useissa eri vastuullisuusohjelmissa mukana ja esittelemme niitä ja jäsenyrityksiä, jotka osallistuvat kyseiseen ohjelmaan tai ovat jo saavuttaneet sertifioinnin.

Saimme upeita uutisia viime viikolla, kun AT Naturelle myönnettiin Sustainable Travel Finland -sertifikaatti. Heille on jo aiemmin myönnetty ECEAT sertifikaatti. AT Nature toimii vastuullisuusarvojen mukaisesti ja toteuttaa mm. alla mainituin tavoin vastuullista toimintaa.

*Kompostoimme käymälä- ja ruokajätteet ja hyödynnämme kompostoituneen aineksen salaatti- ja yrttikasvatuksessa sekä koristekasveille.

*Ostamme vain uusiutuvaa energiaa sähköyhtiöltä ja käytämme hyvin kuivattua puuta tai brikettiklapeja kodassa, saunamökissä ja aktiviteeteissamme pienhiukkasten määrän minimoimiseksi.

*Tulevaisuuden suunnitelmiimme kuuluu oman aurinkovoimalaitoksen hankkiminen

* Tuemme paikallista lintutieteellistä yhdistystä lahjoittamalla yhdistykselle 5 euroa jokaisen asiakkaamme puolesta.

Useita sertifikaattimahdollisuuksia

Matkailuyrityksille on tarjolla kymmeniä erilaisia ohjelmia, järjestelmiä ja sertifiointeja vastuullisen matkailutoiminnan kehittämiseen. Matkailuyritykset myös hyödyntävät sertifikaattien tarjoamista työkaluista monipuolisesti; moni sertifikaatti tarjoaa alkutilakartoituksia, jatkuvan kehittämisen mallin, viestintätukea ja ohjeistuksen toimenpidesuunnitelman tekoon. Osa järjestelmistä ja ohjelmista kattaa kaikki kestävän matkailun osa-alueet, toiset painottavat ympäristövaikutuksien minimointia.

Sertifikaatit, jotka hyväksytään suoraan osaksi Sustainable Travel Finland ohjelmaa on listattu tänne.

ECEAT Suomi ry (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) edistää ympäristövastuullisen matkailun avulla luomuviljelyä, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää maankäyttöä, kulttuuriperinnön ja -maiseman suojelua sekä maaseudun ekologisia toimintamahdollisuuksia.

Panostamalla vahvasti ympäristönsuojeluun ja paikalliseen kulttuuriin voivat matkailupalveluja tarjoavat luomutilat, ympäristövastuulliset majatalot ja ekokylät sekä muut majoitus- ja vierailukohteet hakea jäseniksi.

Verkostoon kuuluvien matkakohteiden tulee täyttää määrätty kriteeristö toiminnassaan, jotka liittyvät kestävyyden osa-alueisiin, kuten listattuna alla.

Luomutuotannon tukeminen ja luomutuotteiden käyttö

Vesien suojelun huomioiminen toiminnassa

Energian säästäminen ja uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön käyttö

Jätemäärän minimointi ja jätteen tehokas kierrätys

Energiaa säästävä ja kulttuuriympäristöä kunnioittava uudisrakentaminen

Vierailijoiden neuvonta ja tiedotus kestävyyteen liittyen

Julkisen liikenteen ja vähäpäästöisen liikkumisen suosiminen

Luonnonsuojelu ja elinympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen

Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vaaliminen

Paikallistalouden ja alueellisen yhteistyön tukeminen ja hyödyntäminen

Panostamalla vastuullisuuteen

Panostamalla vastuullisuuten niin matkailussa kuin muussakin toiminnassa varmistamme yhdessä alueena upean luonnon ja kulttuurin säilymisen ja mahdollistamme matkailijalle vastuullisen valinnan, kun hän saapuu lomalle pohjoisimpaan Lappiin. Teemme vastuullisuustyötä yhdessä ja sertifikaatit todentavat toteutettuja toimia, vaikka esiripun takana töitä tehdään koko ajan. Sertifioinnin jälkeen kehitystyö jatkuu ja vastuullisuus kulkee läpileikkaavana teemana muun kehitystyön rinnalla.

Inspiroidu aidosta Lapista

Ajankohtaista