Inari-Saariselkä matkailualueella puhdas luonto ja rikas paikalliskulttuuri ovat alueen vetovoimatekijöitä ja matkailuelinkeinon kulmakiviä. Haluamme jakaa vastuullisia uutisia läpi matkailualueen. Vastuullisuus ja kestävä matkailu ovat läpileikkaavia teemoja koko matkailualueen toiminnassa. Alueen toimijat ovat jo lähtökohtaisesti ottaneet vastuullisuuden toiminnassaan huomioon. Sustainable Travel Finland -ohjelma on Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelma, jonka polulle ovat useat alueemme toimijat lähteneet. Inari-Saariselkä tavoittelee matkailualueena Sustainable Travel Finland -merkkiä.

Vastuullinen matkailu on koko ajan kasvava yhteiskunnallinen trendi ja matkailun trendi. Haluamme antaa mahdollisuuden matkailijalle suunnitella ja toteuttaa matkansa vastuullisemmin. Esittelemme kevään aikana vastuullisen matkailun toimijoita ympäri laajaa matkailualuettamme ja kerromme heidän tarinansa. Tunnistat vastuullisuuteen liittyvät julkaisut otsikosta “Vastuullisia uutisia” ja sosiaalisen median kanavissa myös 💚 -merkistä.

Matkailuyrittäjät alueella tuottaessaan matkailupalveluja sitoutuvat toimimaan vastuullisen matkailun mukaisilla tavoilla. Haluamme nostaa esille alueen yrityksiä, jotka edistävät vastuullista matkailua alueella. Voit tutustua yritysten tarinoihin täällä.

Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelma, jolla saavutetaan Sustainable Travel Finland -merkki. Matkailualue voi saada merkin, jos yli puolet sen jäsenyrityksistä on liittynyt mukaan ohjelmaan ja täyttää merkin kriteerit. Tutustu ojelmaan täällä.

Utsjoen kunta pilottina Sustainable Travel Finland -ohjelmassa

Utsjoki

Matkailualueeseemme kuuluva Utsjoen kunta on ollut mukana ohjelmassa pilottina. Inari-Saariselkä Matkailu oli mukana Inarin kunnan hallinnoimassa hankkeessa Inarijärven aarteet, jossa haetaan alueelle yhteneväisiä vastuullisen toiminnan malleja. Lapin liiton Välkky-hanke toimii Saariselän alueella ja siinä keskitytään vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistämisen toimenpiteisiin. Monet matkailualan yritykset ottavat jo lähtökohtaisesti toiminnassaan huomioon taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvät asiat eri tavoin. Ohjelma edesauttaa näiden toimintatapojen kirjaamista, jalkauttamista ja niistä viestimistä sen lisäksi, että identifioidaan uusia tapoja toimintamallien tehostamiseksi ja arvojen sisäistämiseksi.

Arctic Network

Arctic Network syntyi osana Inarijärven Aarteet, kansainvälisen kestävän matkailun toimintamalli -hanketta. Arctic Networkiin kuuluvat toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan vastuullisen matkailun toimintaperiaatteita. Tunnistat Arctic Networkiin kuuluvat yritykset Arctic Network -merkistä. Tutustu lisää täällä.

Vastuullisuuden osa-alueet

Inari-Saariselkä Matkailu Oy vastuullisuussuunnitelma nivoutuu kolmen osa-alueen rakenteesta; ekologinen vastuullisuus, taloudellinen vastuullisuus ja sosioekonominen vastuullisuus mukaan lukien eettisyyden ja turvallisuuden.

Seuraa matkailualueen vastuullisuuden kehittymistä, uusia tapoja suunnitella ja toteuttaa toimintaa, jotta matkailija voi tehdä vastuullisen valinnan saapuessaan alueelle.

Tutustu kohteisiimme

Inspiroidu aidosta Lapista

Ajankohtaista