Hanke lisää tietoutta vastuullisuudesta ja helpottaa vastuullisten toimien jalkauttamista.

Inarijärven alueen kestävän matkailun toimintamalli on valmistunut. Hankkeen tavoitteena oli mm. jakaa tietoa kestävästä kehityksestä ja lisätä ymmärrystä. Kaikille avoimia infotilaisuuksia järjestettiin 10. Hankkeen aikana on otettu askelia kohti entistä kestävämpää matkailua. Lue lisää täältä. Hanke alkoi marraskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2019 ja päättyy tämän vuoden viimeisenä päivänä.

Hankkeen toiminta-alueeksi määräytyi Inarijärvi ja sen vaikutuspiiri. Paikallisyhteisön kuuleminen ja osallistaminen on tapahtunut kylätilaisuuksissa, joita järjestettiin neljä. Lisäksi toteutettiin kaksi kyselykierrosta paikallisyhteisölle. Hankkeen tiimoilta järjestettiin myös viisi työpajaa.

Inarijärven aarteet -hankkeen sivuilta löydät paljon hyödyllistä tietoa, ohjeita ja vinkkejä koskien vastuullista matkailutoimintaa.

Hankkeessa käsiteltiin kestävän matkailun eri osa-alueita. Nämä osa-alueet olivat kulttuurinen, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen.

Keskeisin tarve hankkeella oli toimijoiden puolesta kestävän matkailun toimenpiteiden tuominen osaksi käytännön liiketoimintaa.

Toimintamallin osaksi muodostettiin paikallinen kestävän matkailun verkosto. Tämän verkoston jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan toimintamallin periaatteita ja pelisääntöjä. Hankkeen kokonaiskuvasta saat lisää tietoa täältä.

Hanketyöryhmän muodosti 25 paikallista toimijaa ja kaksi kyläyhdistystä. Osana hanketyöryhmää on ollut myös mm. Metsähallitus ja Saamelaiskäräjät sekä Saamelaismuseosäätiö ja Saamelaiskulttuurikeskus Sajos.

Inari-Saariselkä Matkailu Oy osallistuu myös Visit Finlandin kehittämään Sustainable Travel Finland ohjelmaan, jolla saavutetaan Sustainable travel Finland -merkki.

Tutustu alueen kohteisiin

Ajankohtaista